Sunday, 11 December 2011

Lembaran Kerja

Latihan 1

A. Tulis nama sayur-sayuran. Latihan 2

 B. Kelaskan sayur mengikut jenisnya.

No comments:

Post a Comment